Termeni și Condiții

1. Informații despre site

1.1. Site-ul web www.intreabauncrestin.ro reprezintă un portal proprietate privată, numit pe parcursul acestor termeni și condiții www.intreabauncrestin.ro.

1.2. www.intreabauncrestin.ro este un portal web de întrebări și răspunsuri prin care se urmărește abordarea unui subiect important și de actualitate, creștinismul. Portalul, în totalitatea sa, va fi constituit din întrebări și răspunsuri la care vor putea participa persoane din întreaga țară.

2. Proprietatea Intelectuală

2.1 Conținutul și design-ul www.intreabauncrestin.ro., inclusiv design-ul și experiența de utilizare a acestuia, precum și bazele de date accesibile prin intermediul său, constituie proprietate personală și sunt protejate prin legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.

2.2 Puteți utiliza conținutul www.intreabauncrestin.ro. doar pentru folosința dumneavoastră personală, iar acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea www.intreabauncrestin.ro.:

  1. îndepărtarea însemnelor care identifică dreptul de autor al www.intreabauncrestin.ro. asupra conținutului;
  2. modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea noastră;
  3. reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.

2.3. Este interzisă orice utilizare a conținutului www.intreabauncrestin.ro. în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: info@intreabauncrestin.ro

2.4. În condițiile în care considerați că un anumit conținut aflat pe site-ul www.intreabauncrestin.ro. încalcă drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuala, dreptul la viața privată, la publicitate sau alte drepturi personale, sunteți rugat să trimiteți un email la info@intreabauncrestin.ro cu drepturile încălcate, pentru a permite administratorilor www.intreabauncrestin.ro. să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale conform Legii 365/2002 privind comerțul electronic.

3. Schimbări ale site-ului

3.1. www.intreabauncrestin.ro. își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său. De asemenea, www.intreabauncrestin.ro. își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

4. Responsabilități

4.1. Din păcate, nicio transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația personală, www.intreabauncrestin.ro. nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi, către și de la serviciile noastre online. Vă avertizăm, așadar că orice informație trimisă către noi se va face pe propriul dumneavoastră risc.


5. Viața privată

5.1. Informații generale

www.intreabauncrestin.ro. respectă viața dumneavoastră privată și datele cu caracter personal pe care le împărtășiți cu noi în momentul accesării acestui site. Aceste informații au rolul de a vă informa cu privire la ce tip de informație personal identificabilă este colectată de la dumneavoastră, cum și unde am putea folosi această informație, cum înțelegem noi să protejăm informația colectată de la dumneavoastră, cine are acces la informația colectată de la dumneavoastră și cum pot fi corectate în timp inadvertențele din informația preluată.

www.intreabauncrestin.ro. respectă legislația română în vigoare, în speță Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la email-ul info@intreabauncrestin.ro. Scopul colectării datelor este posibilitatea de a avea acces mai ușor la contul dumneavoastră pe site-ul www.intreabauncrestin.ro. sau informarea utilizatorilor cu privire la noile știri sau evenimente organizate de www.intreabauncrestin.ro.

5.2. Cum protejăm informațiile colectate de la dumneavoastră

Confidențialitatea și protecția informațiilor colectate de la dumneavoastră sunt de o importanță vitală pentru noi. www.intreabauncrestin.ro. nu oferă informația colectată unor terți fără consimțământul dumneavoastră expres și prealabil. Orice statistică privind traficul utilizatorilor noștri, pe care o vom oferi către terțe rețele de publicitate sau către site-uri partenere, este furnizată doar ca ansamblu de date și nu include nicio informație identificabilă personal despre niciun utilizator individual.

În momentul în care noi primim informațiile transmise de dumneavoastră vă garantăm că vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislația română în vigoare.

5.3. Cine are acces la informațiile colectate de la dumneavoastră

www.intreabauncrestin.ro. nu va dezvălui niciun fel de informație identificabilă personal despre utilizatorii săi către terțe părți fără a primi mai întâi consimțământul expres al utilizatorilor în aceasta privință.
În același timp însă, www.intreabauncrestin.ro. poate dezvălui informații identificabile personal atunci când legea prevede expres acest lucru, când este cerut de o autoritate competentă sau când acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor și intereselor www.intreabauncrestin.ro.

În concluzie, atunci când accesați site-ul www.intreabauncrestin.ro. și sunteți rugat să ne dezvăluiți informații despre dumneavoastră, veți dezvălui aceste informații doar site-ului www.intreabauncrestin.ro., cu excepția cazului în când serviciul sau informația respectivă este oferită în parteneriat cu un alt site sau serviciu.

De fiecare dată însă când un astfel de serviciu este furnizat în parteneriat cu un alt site, veți fi informat asupra acestui lucru. În ideea de a vă furniza servicii la standarde cât mai înalte, este necesară partajarea informațiilor dumneavoastră personale cu site-ul sau serviciul copartener. Dacă nu doriți ca aceste date ale dumneavoastră să fie partajate, puteți proceda în consecință prin a nu permite transferul datelor prin neutilizarea acelui serviciu particular.

Dacă alegeți însă să acceptați partajarea datelor, trebuie să înțelegeți că furnizorii serviciului în parteneriat pot avea practici separate de confidențialitate și de colectare a datelor. www.intreabauncrestin.ro. nu are niciun fel de control și nu poate garanta asupra tuturor aspectelor juridice pe care le implică folosirea acestor practici independente de confidențialitate.

6. Modificarea prezentelor Termeni și condiții

www.intreabauncrestin.ro. își rezervă dreptul să schimbe acești termeni, modificând versiunea și data adoptării noului regulament fără îndeplinirea unor alte formalități. Atunci când acești termeni se vor modifica, www.intreabauncrestin.ro. vă va putea notifica prin intermediul email-ului și prin publicarea în prima pagină a site-ului a unui link care face trimitere la noua formă a prezentului document. Accesul la site, la contul dumneavoastră de utilizator și folosirea serviciilor noastre după momentul notificării sau al afișării link-ului privind schimbările pe prima pagină a site-ului implică faptul că v-ați dat acordul asupra noilor termeni.

7. Legea guvernantă

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentele termeni și condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare prin înțelegerea dintre părți, în cazul în care părțile nu se pot înțelege, competența de rezolvare va reveni instanțelor românești din Municipiul Cluj-Napoca.